ดนตรีของเรา

ดนตรีที่เราออกอากาศ

  • ไม่มีโฆษณา ไม่มีช่วงแสดงความคิดเห็น ไม่มีคลิปเสียงเข้ารายการ
  • เสียงเครื่องดนตรีบรรเลง
  • ทั้งวัน ตลอดปี
  • เลือกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
  • จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้ผู้ฟังมิใช่เพื่อแสวงหากำไร
  • ได้รับการแนะนำโดยนักจิตวิทยา แพทย์ และพยาบาลผดุงครรภ์
  • รับฟังฟรี

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ